كلية الاعمال
 
   
 
   

1st Semester

2nd Semester

Course Title

Code

Credit

Pre.

Course Title

Code

Credit

Pre.

1

Calculus I

MATH 110

3

 

1

General Statistics

STAT 110

3

 

2

General Physics I

PHYS 110

3

 

2

General Chemistry I

CHEM 110

3

 

3

English Language (1)

ELI 101

0

 

3

English Language (3)

ELI 103

2

ELI 102

4

English Language (2)

ELI 102

2

 

4

English Language (4)

ELI 104

2

 

5

Computer Skills

CPIT 100

3

 

5

General Biology

BIO 110

3

 

---------------------------------------------------

6

Communications Skills

COMM 101

2

 

TOTAL

11

TOTAL

16

3rd Semester

4th Semester

Course Title

Code

Credit

Pre.

Course Title

Code

Credit

Pre.

1

Introduction To Business

MKT 251

3

 

1

Islamic Culture (2)

ISLS 201

2

ISLS 101

2

Business Communication

HUR 251

3

 

2

Arabic Writing

ARAB 201

3

ARAB 101

3

Business Economics

FNI 251

3

 

3

Intro To Mgmt. Info system

MIS 211

3

 

4

Financial Accounting I

ACT 251

3

 

4

Mgmt. Info. System Resources

MIS 212

3

 

5

Linguistic Skills

ARAB 101

3

 

5

System Analysis and Design

MIS 213

3

 

6

Islamic Culture (1)

ISLS 101

2

 

6

Electronic Commerce

MIS 214

3

 

TOTAL

17

TOTAL

17

5th Semester

6th Semester

Course Title

Code

Credit

Pre.

Course Title

Code

Credit

Pre.

1

Advanced Mgmt. Info System

MIS 311

3

MIS 211

1

Introduction to ERP

MIS 315

3

MIS 212

2

The Global Network

MIS 312

3

MIS 213

2

IT Project Management

MIS 316

3

MIS 212

3

Database Management system

MIS 313

3

MIS 213

3

Knowledge Management

MIS 317

3

 

4

Programming Languages

MIS 314

3

 

4

Decision Support System

MIS 318

3

MIS 311

5

Elective Course I

 

3

 

5

Islamic Culture (3)

ISLS 301

2

 

6

Free Course I

 

3

 

6

Elective Course II

 

3

 

TOTAL

18

TOTAL

17

7th Semester

8th Semester

Course Title

Code

Credit

Pre.

Course Title

Code

Credit

Pre.

1

Operations Management

FNI 452

3

 

1

Entrepreneurship

MKT 452

3

 

2

Advce. System Analysis & Design

MIS 411

3

MIS 213

2

Information Systems strategy

MIS 414

3

MIS 316

MIS 412

3

IT Governance

MIS 412

2

MIS 212

3

Co-op Training

MIS 491

6

Department approval

4

Information Systems Security

MIS 413

2

MIS 311

4

Free Course II

 

3

 

5

Islamic Culture (4)

ISLS 401

3

 

---------------------------------------------------

6

Elective Course III

 

3

 

---------------------------------------------------

TOTAL

17

TOTAL

15

Elective Courses

Web Apps, Design, Dev.& Mgmt.

MIS 321

3

Globalization and Business IS

MIS 322

3

Business Intelligence System

MIS 421

3

Current Issues in IS

MIS 422

3

     
 
آخر تحديث 6/3/2017 11:25:38 PM